Özge Can Yaşar Üniversitesi

RESEARCH

 

Refereed Journal Articles

Koçak, Özgecan & Can, Özge (2014). Determinants of inter-firm networks among tenants of science technology parks. Industrial and Corporate Change, 23 (2): 467-492. DOI: 10.1093/icc/dtt015. [ SSCI ] [abstract]

Wasti, S. Arzu & Can, Özge (2008). Affective and normative commitment to organization, supervisor, and coworkers: Do collectivist values matter? Journal of Vocational Behavior, 73 (3): 404-413. [ SSCI ] [abstract]

Akpınar, Murat; Can, Özge & Mermercioğlu, Melike (2017). Assessing the sources of competitiveness of US states. Competitiveness Review: An International Business Journal, 27(2): 161-178. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/CR-02-2016-0014. [ ESCI ] [abstract

Akpınar, Murat; Can, Özge & Mermercioğlu, Melike (2016). Determinants of competitiveness in European regions: A test of the emerald model. International Journal of Transitions and Innovation Systems (IJTIS), 4(3-4): 114-130. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJTIS.2015.077187. [abstract

 

Book Chapters

Can, Özge (2017). Challenges for cultural issues. In: İ. Pırnar, E. M. Kesici, M. Tütüncüoğlu, & M. İğneci (Eds.), International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, p.47-53. Ankara: Detay Yayıncılık. [publication link]

Can, Özge (2017). Multicultural markets and acculturation. In: İ. Pırnar, E. M. Kesici, M. Tütüncüoğlu, & M. İğneci (Eds.), International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, p.275-281. Ankara: Detay Yayıncılık. [publication link]

Bulut, Çağrı & Can, Özge (2013). Business performance. In:  Idowu, S. O., Capaldi, N., Zu, L., & Das Gupta, A. (Eds.), Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Vol.1, pp. 273-279. London, UK: Springer. [publication link]

Can, Özge (2013). Chaebol – Büyük aile şirketi (Güney Kore) [Chaebol – Big family firm (South Korea)]. In: Bulut, Çağrı & Pırnar, İge. (Eds.), Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, pp. 84-93. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-567-4. [publication link]

Can, Özge (2013). Quanxi. In: Bulut, Çağrı & Pırnar, İge. (Eds.), Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, pp. 212-221. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-567-4. [publication link]


Articles in Non-Academic Journals

Koçak, Özgecan & Can, Özge (2009). Teknoloji geliştirme bölgelerinin kiracıları gözünden bir değerlendirmesi [An asessment of technology development regions from the eyes of their tenants]. Bilgi Çağı Dergisi, 54, February.

Koçak, Özgecan & Can, Özge (2008). Teknoloji geliştirme bölgeleri ve kiracıları [Technology development regions and their tenants]. Bilgi Çağı Dergisi, 44, April.


Conference Papers & Proceedings

International:

The tangled relationship between Turkish environmental groups and corporations: Framing and meaning structures (Accepted), 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), Athens, Greece, 29 August-1 September, 2017.

A relational framework of competition: The sources, mechanisms and consequences of identity-based organizational rivalry (Accepted), 33rd European Group of Organizational Studies (EGOS) Colloquium, Copenhagen, Denmark, 6-8 July, 2017.

Can, Özge (with Boone, Christophe; Özcan, Serden). An ecology approach to market creation through multilayered collective action. Organizational Ecology Conference, Istanbul, Turkey, 29 June -1 July, 2015.

How past reflects itself: Dynamic presence of traditional form in theatre identities. Lucia Marchegiani (Eds.), Proceedings of the International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management (October 11-12), pp. 235-246. Roma, Italy: Aracne Editrice. ISBN: 978-88-548-6430-6. October, 2013. Retrieved from: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854864306-detail.html

An overview of firm-university linkages in Turkish STPs. Technology as the Foundation of Economic Growth: Proceedings of the 19th International Association for Management of Technology (IAMOT), pp.61-63. Nile University, Cairo: Egypt, 8-11 March, 2010.

Turkish Theatre: Meeting of multiple logics on a contested ground (with Behlül Üsdiken). Passion for Creativity and Innovation: Proceedings of the 25th European Group of Organizational Studies (EGOS) Colloquium, Barcelona, Spain, 2-4 July, 2009.

Design of public support for R&D: A study of Turkish technoparks (with Özgecan Koçak). Proceedings of the 16th Annual High Technology Small Firms Conference, Enschede, the Netherlands, 23-25 May, 2008. ISBN: 9789036526685. Retrieved from: http://purl.utwente.nl/proceedings/76

Technology management activities and tools: The practice in Turkey (with Dilek Çetindamar and Okan Pala). Technology Management for the Global Future: Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), pp.92-98, Istanbul, Turkey, 8-13 July, 2006.

National (in Turkish):

Gayrimeşru görevler, rol özellikleri ve kimlik tehdidi: Kavramsal bir model önerisi (with S. Sevil Akyürek). 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp.762-769, Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 25-27 Mayıs, 2017.

Çevre konusunda örgütlerce oluşturulan anlam yapıları ve izlenim yönetimi: Türkiye örneği. 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı [Book of Proceedings], pp.673-678, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 29-31 Mayıs, 2016.

Örgütsel alanların ve bu alanlardaki mantıkların değişimi nasıl ölçülür: Türkiye’deki tiyatrolar örneği. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], Çanakkale, Turkey, 26-28 May, 2011.

Türkiye’deki teknoparkların bünyelerindeki şirketlerin başarımı (with Özgecan Koçak). 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp.307-312, Adana, Turkey, 20-22 May, 2010.

Türkiye’de profesyonel tiyatro toplulukları: Kültürel bir endüstride gelişim ve değişim (with Behlül Üsdiken). 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp. 526-531, Eskişehir, Turkey, 21-23 May, 2009.

Türkiye’deki teknoparkların üniversiter ile ilişkileri (with Özgecan Koçak). 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp. 748-753, Eskişehir, Turkey, 21-23 May, 2009.

Örgüte, amire ve çalışma arkadaşlarına bağlılık: Kültürel bir inceleme (with S. Arzu Wasti). 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 16-18 May, 2008. İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 9789756957806.

Türkiye’nin teknopark ve teknoloji odaklı kuluçka merkezlerinin  karşılaştırmalı bir çalışması (with Özgecan Koçak). 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp. 966-971, Sakarya, Turkey, 25-27 May, 2007.

Bağlılık odakları: Örgüte, amire ve çalışma arkadaşlarına bağlılık ölçeklerinin Türkçe’de geçerlemesi (with S. Arzu Wasti). 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Book of Proceedings], pp. 760-769, Sakarya, Turkey, 25-27 May, 2007.

Other Publications

Çelebi, Serra İnci; Can, Özge & Toker, Huriye (2012). Araştırma Kültürü [Research Culture]. Distance learning textbook [e-book]. İzmir: Yaşar University.

 

 

Özge Can Yaşar Üniversitesi